Het Team

Het team van de Regenboog bestaat uit de volgende personeelsleden:

 Frans Van Buul

Frans van Buul                  

directeur        
 Mandy Van Schaik100

 Mandy van Schaik

groepsleerkracht 
 Mayke Kivits 100

 Mayke Vermeulen-Kivits

groepsleerkracht 
 Louise Van Der Schoot

 Louise van der Schoot

Intern Begeleider
 Pebbles Hendriks

 Pebbles Hendriks

Logopediste


Extern zijn ook aan onze school verbonden:

Walter v.d. Put, psycholoog
Lisette Dekker, maatschappelijk werkster.
Saskia Engelsman, vakdocent Beweging