Mededelingen

SCHOOL EN ADRESSEN

School:

De Regenboog

Von Suppéstraat 3
5151 KR Drunen
Tel: 0416-560203
Fax: 0416-560204
Brin nummer: 02 GK
Email: info@regenboog-sbo.nl
Website: www.regenboog-sbo.nl

Schoolleider:

Dhr. Frans van Buul (ad interim)
 

Bestuur:

Stichting SCALA
Kerkstraat 35
5154 AN Elshout
Tel: 0416-320264
www.scalascholen.nl
Directeur bestuurder: Henk van der Pas

 

Samenwerkingsverband    

Naam: Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 3010
Postadres: von Suppestraat 3
5151 KR Drunen

Inspectie:

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

G.G.D.:

Schoolarts

Renske de Boer

Bezoekadres: Vogelstraat 2, 5212 VL Den Bosch
Postadres: Postbus 3166, 5203 DD Den Bosch
Tel: 0900 - 4636443

Zij richt zich in hoofdzaak op de lichamelijke ontwikkeling van het kind en baseert hierop haar adviezen aan ouders en leerkrachten.

Klachtencommissie:

Bij klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunnen kinderen, ouders en medewerkers terecht bij de interne vertrouwenspersoon, Mirjam Lammersma.

Ook kan men zich richten tot de externe vertrouwenspersoon:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3166
5203 DD Den Bosch
Tel: 0900 - 4636443

Of: Klachtmeldingen vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief)

Oudervereniging:

De Regenboog heeft een zeer actieve ouderraad, die in het schooljaar 2012-2013 verder gaat als de oudervereniging SBO De Regenboog. De ouders van de oudervereniging organiseren een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Zij benaderen ouders om bij deze activiteiten te ondersteunen, doen inkopen, bedenken nieuwe activiteiten en coördineren het gebeuren.

Er is altijd mogelijkheid om als ouder 1 of 2 keer eens te helpen. Dit kan gaan om het versieren van de school, het schenken van koffie of het begeleiden van een groepje kinderen. De hulpouder heeft de plicht vertrouwelijk om te gaan met gegevens van kinderen en/of leerkrachten.

Mocht u graag deel willen nemen aan de oudervereniging, laat het dan weten aan de leerkracht of aan een ouder van de oudervereniging.

M.R.:

namens school:

M. van Schaik
M. Kivits

Namens ouders:
Mevr. Natascha Kramer
Mevr. Jacqueline Kaak

p/a de Regenboog
Von Suppéstraat 3
5151 KR Drunen